Jan-Ove Sjøholt, nå Internasjonalt Sertifisert som Transformative Coach

Jan-Ove Sjøholt ble godkjent som «Certified Transfomative Coach» på Michael Neill´s Supercoach Academy i september 2016. «Dette har vært et krevende og ikke minst utfordrende studie. Det har vært svært mye arbeid og reising rundt dette men verdien er ubetalelig. Har gjennom året hatt en egenutvikling som jeg aldri trodde var mulig, og har i…