Jan-Ove Sjøholt har gått inn som Partner i Not Yet AS

Not Yet AS har som ambisjon om å bli Skandinavias største konsulentshus innen soft skills. Vi bidrar til utvikling gjennom å tette gapet mellom hvor du er nå og hvor du ønsker å være. Vår kjernekompetanse ligger i atferdsendring. Våre trenere jobber på et bredt spekter av arenaer i livet fordi våre ferdigheter, teknikker og metoder…