Forretningsanalyse i samarbeid med Regnskap Norge AS

InZight AS er som en av Regnskap Norges samarbeidspartnere leverandør for et gjennomprøvd program som skal hjelpe medlemsbedrifter til å utforme og iverksette en forretningsplan. Målet er å styrke endrings- og innovasjonsevnen i bedriften og sette i gang en selvgående lærings- og utviklingsprosess. Programmet består av syv samlinger som ledes av personlige veiledere med solid…