Ukens InZight # 7 – Hva er «Hypnose»?

Kort svar; Et antall ulike sinnstilstander med økt indre fokus   Lengre svar;  Ettersom hypnose ofte fremstilles som mystisk og magisk i media forekommer det ofte mange misforståelser om hva dette egentlig er. Ordet; HYPNOSE er gresk og betyr; SØVN. En ofte brukt definisjon på hypnose i dag er «En alternativ bevisshetstilstand» eller som Lars-Erik…

Details

InZight AS fortsetter som hovedleverandør av trening til Coca Cola Norge og Sverige

Helt siden 2012 har InZight m/ Partnere vært en av hovedleverandørene til Coca Cola European Partners innen trening. Vi har nå utvidet leveransen hvor vi har total-leveransen for Norge og Sverige og trener folk i alle kanaler. Dette er et kjempespennende prosjekt og det er utrolig inspirerende å få være så tett på og utvikle…

Details