Hva er nytten for deg med en personlig mental trener?

De fleste av dine tanker er skapt i ditt rasjonelle bevisste sinn. De fleste av dine beslutninger og din atferd er skapt i ditt underbevisste og følelsesmessige sinn. Følelser som press, stress, frykt, panikk eller komfort er dialog mellom disse og ditt «Fight or Flight» senter (Amygdala) Vi kan hjelpe deg inn i en sinnstilstand hvor…

Details