DiSC er en svært enkel modell som består av fire grunnleggende atferdsstiler hos oss mennesker: DiS og C.

Bruk av Everything DiSC®-verktøy bidrar hver dag til å gjøre ledere og ansatte mer effektiv i kommunikasjonen med andre mennesker. Verktøyet brukes av HR-personell, ledere, coacher og profesjonelle konsulenter, og er normert for norsk språk og kultur.

Alle menneskers atferd er en blanding av alle fire DiSC-stiler – vanligvis er det én, to eller tre stiler som skiller seg ut. I motsetning til enkle personlighetstester, finnes det ingen perfekt DiSC-stil. Siden hver person har en unik atferdsprofil, har alle mennesker forskjellige stiler og prioriteringer. Når du vurderer disse forskjellene og utnytter verdien av dem, vil du få bedre kommunikasjon på arbeidsplassen og et sunnere arbeidsmiljø.

Hver enkelt person får kartlagt sin atferd opp mot de fire atferdsstilene i DiSC-modellen. Disse atferdstilene er særskilte, naturlige stiler som med letthet kan observeres i den daglige atferden hos mennesker, selv om vi bruker en variasjon i intensitet, og kombinasjon av atferdstilene.

Høres ikke det enkelt ut? Det er det. Men det er ikke for enkelt. Årsaken er som følger: Wiley har forsket på og kvalitetssikret DiSC i over 40 år. De  DiSC verktøy som InZight bruker inneholder spørreskjema for brukerne med adaptiv testing og avanserte algoritmer. Gjennom verktøyene gis innsikt om en persons reaksjoner og atferdsstil. Dette gir brukeren en personlig og tilpasset DiSC-tilbakemelding.

Inzight leverer treninger for de fleste av disse profilene.

Se og klikk på følgende profiler og finn ut hvilken nytte disse kan ha for deg og din organisasjon;

DiSC Workplace (Jobbe med kulturen på arbeidsplassen)

DiSC i Salg (Utvikle salgsferdigheter)

DiSC for ledere (Utvikle deg som leder)

De 5 atferdstrekkene hos et velfungerende team (Utvikle team)

InZight m/ samarbeidspartnere fasiliterer disse treningene og tilpasser dem til deg og din bedrifts behov.