HVA ER EVERYTHING DISC WORK OF LEADERS®?

Everything DiSC Work of Leaders® er et verktøy for lederutvikling.

Verktøyet gir innsikt om egen lederatferd, og hvordan du som leder presterer innenfor 3 viktige områder:

  • Skape en visjon,
  • Bygge tilslutning
  • Sørge for gjennomføring.

Work of Leaders er relatert til behov i det virkelige liv, og verktøyet er meget godt egnet for refleksjon, og prosessorientert trening innen ledelse.

RELATERT TIL BEHOV I DET VIRKELIGE LIV

Ved hjelp av rammeverket visjon, tilslutning og gjennomføring i Work of Leaders oppmuntres ledere til å få en forståelse av egen ledelsesatferd og hvordan denne atferden påvirker effektiviteten. Utfyllende og engasjerende kommentarer i verktøyet tilfører dybde til dataene, og sterke visuelle hjelpemidler støtter læringsprosessen ved å belyse viktige poeng.

Fører til klare handlingsplaner

Work of Leaders bidrar til at ledere iverksetter tiltak på bakgrunn av tydelige og personlig tilpassede tips og strategier som er enkle å iverksette. Konkrete tilbakemeldinger og utviklingstrinn sammen med nyttige eksempler med kommentarer viser hvordan utviklingen kan utspille seg i det virkelige liv.

DEFINERE LEDELSE

Everything DiSC Work of Leaders® tilnærmer seg ledelse som en én-til-mange-relasjon, i motsetning til begrepet management, som mer sees på som én-til-én-relasjon. Den inneholder konkrete trinn for å lede en gruppe mot ønskede resultater.

FORSKNINGSBASERT

• resultat av fire år med forskning og utvikling

• basert på analyser og resultater fra fremtredende forskere innen ledelse • innspill fra mer enn 300 eksperter på området i mer enn 150 organisasjoner

• identifisert som beste praksiser innen ledelse

LEDER-PROFIL

• rapport på 23 sider med 18 atferdskontinuaer

• sterke visuelle hjelpemidler og konkrete tilbakemeldinger • tips og strategier for å øke ledelseseffektiviteten

• tilgang til ubegrenset antall sammenligningsrapporter

Se eksempelprofil her;

[pdf-embedder url=»https://inzight.no/wp-content/uploads/2017/09/10Work-of-leaders-InZight-eksempelkopi.pdf» title=»10Work of leaders – InZight eksempelkopi»]

InZight m/ samarbeidspartnere fasiliterer disse treningene og tilpasser dem til deg og din bedrifts behov.