Hva er Everything DiSC Workplace®?
Refleksjonsverktøy knyttet til din atferd og kommunikasjonsstil som gjør deg i stand til å:
– oppdage din personlige DiSC® – atferdsstil
– identifisere, lese og forstå andres atferdsstiler
– trene på effektiv atferd og kommunikasjon i møte med andre

Dette er tredje generasjon av DiSC®-verktøy basert på DiSC®-profilen, og verktøyet har allerede høstet stor anerkjennelse i bl.a. Danmark, Finland, England, Tyskland, Australia og USA.

Hvorfor bruke Everything DiSC Workplace®:
En kritisk suksessfaktor i de fleste bedrifter og organisasjoner er hvordan de som arbeider der evner å forholde seg til andre mennesker i ulike roller og situasjoner – både internt og eksternt – gjennom atferd og kommunikasjon. Mennesker er forskjellige, med ulike verdier, preferanser og behov, hvilket betyr at vi må forholde oss forskjellig til forskjellige mennesker for å oppnå en effektiv atferd og kommunikasjon.

I organisasjoner med positiv utvikling og suksess er de ansattes kunnskap og ferdigheter om atferd og kommunikasjon en viktig del av årsaksforklaringen. Dette kommer ikke av seg selv men krever kontinuerlig fokus og trening der bruk av støtteverktøy er en kritisk innsatsfaktor.

Everything DiSC Workplace® er et utprøvd og kvalitetssikret støtteverktøy med følgende egenskaper:
Kvalitetssikret – normert og validert bl.a. for norsk språk
Presist – adaptiv testing bidrar til at DiSC®-profil til deltager blir så presis som mulig
Dyptgående – konkrete tips og strategier for hvordan en kan utvikle en bedre arbeidsplass gjennom måten en forholder seg til hverandre på
Lett tilgjengelig 24/7 – enkelt å bruke – noe som gjør treningen praktisk mulig i en hektisk hverdag, uten for mye bruk av tid
Intuitiv og lett forståelig – gir hurtig effekt
Varig verdi – lett å holde treningsprosesser ved like
Oppfølgingsverktøy – bl.a. sammenligningsrapporter som viser styrker og utfordringer i relasjoner mellom deltagere

Se eksempelrapport her;

[pdf-embedder url=»https://inzight.no/wp-content/uploads/2017/09/1-Workplace-Jobbprofil-Eksempelprofil-InZight.pdf» title=»1-Workplace-Jobbprofil – Eksempelprofil InZight»]

InZight m/ samarbeidspartnere fasiliterer disse treningene og tilpasser dem til deg og din bedrifts behov.