En fobi (fra phóbos, som betyr «frykt» eller «sykelig frykt») er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det fryktede stimulus. Når frykten er utenfor egen kontroll, og hvis frykten forstyrrer dagliglivet, kan kriteriene for en diagnose på en av angstlidelsene være oppfylt.[1]

 

 

Ta kontakt om du skulle ønske personlig oppfølging i forbindelse med en eller annen fobi. InZight har lang erfaring og gode resultater å vise til i slike prosesser.

Klikk her for å komme i kontakt med oss