Vi i InZight AS kombinerer kompetanse fra mange ulike områder og utvikler smarte løsninger som gir deg og din organisasjon effektfulle og nyttige  resultat umiddelbart. Vi fokuserer på det personlige plan, da det er hvordan folk har det og agerer som påvirker bedriften mest.

Kunnskap har ingen verdi før den brukes, så vårt mål er ikke bare å formidle denne på en god og underholdende måte, men å sørge for at den brukes. Helt enkelt; Du skal vite hva du gjør og du gjør det. Det er her den virkelige kraften sitter.

Personlig utvikling – Lederskap – Salg – Prestasjonspsykologi – Helse – Ansette de riktige personene

Ta din utvikling til nye høyder!

Vi hjelper bedrifter til å ansette de riktige menneskene, vi hjelper selgere til bli bedre lyttere, forstå kunder og på den måten utvikle behovene slik at kunden ser selv hva de ønsker og spør om hjelp til å kjøpe. Ledere får innsikt i fremgangsmåter for hvordan jobbe med medarbeidere på en mer effektiv måte og få organisasjonen til å fungere bedre. Idrettsutøvere fra ulike sporter kan få umiddelbar hjelp og innsikt slik at de kan prestere bedre og nå sine personlige mål. De samme prinsippene har  hjulpet barn med lærevansker og voksne med frykter, dårlig selvbilde, dårlige vaner og unødvendig tankespinn.

Vi vil faktisk være så freidig å si at du kan øke ditt energinivå og minske sykefraværet til et minimum. En del av dette vil være gjennom kost og treningsprogram som optimerer kroppen og helse på en utmerket måte.

Den dype kunnskapen som ligger til grunn for slike livs forandrende transformasjoner kan brukes til å raskt finne sin motivasjon og en kan trives og prestere bedre både i og utenfor arbeidsplassen. Det har aldri vært mulig tidligere å hjelpe folk så raskt og effektivt og samtidig få frem sine beste ressurser.

InZight AS v/ Jan-Ove Sjøholt har jobbet lenge med å forstå disse viktige spørsmålene;

  1. Hva er det som gjør at visse personer og bedrifter lykkes i å oppnå det andre bare kan drømme om?
  2. Hvordan kan vi utvikle oss og ha suksess samtidig som at vi har det bra innerst inne og det er balanse mellom tid-arbeid-følelser-helse-relasjoner og økonomi?

Hva er hemmeligheten?

Hemmeligheten er å definere hva vi egentlig vil og etter dette lære av de som er absolutt best på hva de gjør og gjennomfører. Etter dette trener vi folkene til å finne og utvikle sine ideer og jobbe med tankeprosesser på en effektiv og engasjerende måte som fører til utvikling, fremgang og et helt nytt syn på hvordan forstå den menneskelige opplevelsen av livet.

Da er spørsmålet til deg som følger; Hva ville det bety for deg og din bedrift om alle de ansatte fikk tilgang til de beste ressursene de har inne i seg?

Selv i de mest utfordrende tider så finnes det personer som trives. De skaper sine egne «konjunkturer», mens andre kan være svært negative og energitappende selv i de beste oppgangstider. Disse forskjellene blir tydelige når du velger å se etter dem og grunnen er enkel; Det største utviklingspotensialet og mulige konkurransefordeler i bedrifter er det uutnyttede mentale potensiale hos de personene som er i bedriften. Vi har den alle sammen. Endel bedrifter utvikler denne, mens andre ikke. Uansett, potensialet ligger der!

På samme måte som at det har blitt gjort enorme fremskritt innen det meste av teknikk og forskning de seneste årene, så har det blitt gjort banebrytende oppdagelser om hvordan kroppen og hjernen vår fungerer.

Dette har ført til at vi enda mer effektivt kan utvikle og trene våre ferdigheter optimalt og i tillegg overføre de til andre. På den måten kan vi gjennom å studere de som er best på dine respektive «ekspertområder», kombinere dette med det siste innen personlig utvikling og prestasjonpsykologi, hjelpe hvem som helst til raskt til å prestere mye bedre i de fleste situasjoner i livet.

Dette kvantehoppet når det gjelder forståelse av hva som menneskers atferd har hjulpet svært mange til bedre utvikling og at en tar ansvar for denne. Stressnivåene minker og det som tidligere kunne virke helt umulig er plutselig en håndterbar utfordring.

Tar du utfordringen? Vi kan i så fall hjelpe deg og din bedrift på veien.