Hvilke kandidater ser vi blir foretrukket til de forskjellige stillingene?

Vi ser generelt etter kandidater som har følgende egenskaper:

  • En tilstrekkelig kompetanse og erfaring for stillingen
  • Personlige egenskaper som er egnet for å løse oppgavene
  • Ferdigheter, egenskaper og holdninger som passer inn i virksomheten og samtidig utfyller det eksisterende teamet
  • En sterk motivasjon for å gjøre jobben

Dekker du disse områdene, skal konkurransen om stillingen være tøff for at du ikke blir en aktuell kandidat.

Med tanke på kompetanse og erfaring, vil dette selvsagt være avhengig av blant annet bransje og stillingstype. Dette gjelder tildels også personlige egenskaper, selv om noen slike egenskaper er gjengangere i mange og ulike stillingstyper.

Gjennom strukturerte intervjuer og bruk av diverse testverktøy, vil normalt den enkleste delen av jobben for oss være å finne ut om kandidaten har et tilstrekkelig faglig nivå og samtidig kunne definere noen personlige egenskaper.

Det vi imidlertid er minst like opptatt av og som er det mest komplekse i slike prosesser, er å kartlegge brikken som mangler i puslespillet. Brikken som både skal passe inn i organisasjonen og komplettere de som allerede er ansatt for at kandidaten skal bidra til merverdi for virksomheten.

Stabilitet & Utholdenhet

Virksomheter er ofte opptatt av kandidater med initiativ, som tar ansvar, er strukturerte og som evner å samarbeide med andre. De må raskt tilegne seg kompetanse, være endrings- og løsningsorienterte, positive, og har driv. Adjektivene er mange og stillingsannonsene er proppfulle av krav til egenskaper hos den rette.

Det som imidlertid skrives lite om, men som svært mange legger vekt på hos sin neste ansatte, er stabilitet, utholdenhet, en som er villig til å satse, utvikle seg og bli værende i bedriften over en lengre periode.

Hvorfor? Jo, fordi en ansettelse er en avgjørende viktig investering for en hver virksomhet. Å lære opp og utvikle mennesker er både tids -og ressurskrevende. Vi ser etter stabilitet i din CV noe som kan være forskjellen på om du blir foretrukket eller ikke.

Mange kan være uheldige, bedrifter går konkurs og jobbinnholdet ble noe annet enn forespeilet, men hvis dette blir en gjenganger i din CV, blir det for enkelt å skylde på uflaks, lavkonjunkturer og en virksomhet som ikke hadde gjort hjemmeleksen sin. Du kan bli møtt med dårlig vurderingsevne, lav stayer-evne og en som tyr til minste motstands vei og lettvinte resultater.

På andre, vil det virke som om du ikke i tilstrekkelig grad kjenner deg selv og har vist nok bevissthet rundt egne egenskaper. Det kan se ut til at du ikke har lykkes i valgene du har gjort, og hvorfor skal du lykkes nå?

Det er først da du har stått i en stilling over tid, resultatet av jobben du har gjort kan bedømmes. Mange kan surfe i måneder på det forgjengeren har gjort og et selskaps gode rykte, så unngå å falle for fristelsen til å skifte jobb for ofte. Mange ganger kan det å ha is i magen og orke å stå i stormen, lede til noe positivt. Det gjelder definitivt også for din CV og den vurderingen vi som møter deg, eller en virksomhet gjør i forhold til hvor attraktiv du er til stillingen.

Hvordan bygger du opp og ivaretar et renomme som sikrer at du er en vi ønsker å velge ut?

Du må du være innstilt på å legge ned et ærlig arbeid, gjerne utover det som forventes i stillingen. Fokuser på de oppgavene du er satt til å gjøre, og vis et engasjement utover ditt egentlige ansvarsområde. Noen mener hardt arbeid er viktigere enn et godt talent. Sannheten mener vi er en kombinasjon av dette.

I tillegg må du ha mot til å stikke deg fram og være synlig. Interne og eksterne engasjementer vil styrke dine aksjer. Delta i frokostseminarer, bransjearrangement, og andre aktiviteter knyttet til ditt fagområde og se på dette som en mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker, bygge nettverk og skaffe deg en posisjon.

Vær motivert

Vi kan kan gjennom personlighetstester, ferdighetsmålinger, assessments og andre verktøy, analysere kandidater opp og i mente. Resultatet kan være at nettopp du er en perfekt match på de forventninger som er lagt til en person i en stilling.

Å være idealkandidaten, hjelper imidlertid lite dersom motivasjonen ikke er til stede. Du skal kjenne en god indre drivkraft for stillingsinnhold, produktene, tjenestene, selskapet og bransjen. Hvis motivasjonen ikke er tilstrekkelig, vil de fleste analysene ha minimal verdi.

Spør gjerne en toppidrettsutøver. Den rette gnisten og det å være sulten må være der. En må være villig til å legge ned timene som kreves og yte det lille ekstra for å oppnå de resultatene de ønsker. Av den grunn bruker vi tid på å finne ut om du virkelig har den genuine interessen for denne jobben og dette selskapet.

Er du ekte vare?

Hel ved!

Vi som leter etter den perfekte match, kan ha en tendens til å grave oss ned i et utall av personlige egenskaper som er viktigere enn andre hos den perfekte kandidaten. I denne skogen av trær, er vi på jakt etter kandidater som er troverdige, ekte, pålitelige og redelige i både ord og handling- eller sagt på en annen måte: Er «Ekte vare». Altså; Du er den du utgir deg for å være.

For ledere, er ikke disse egenskapene bare viktige, men helt avgjørende å ha for å få med seg sine medarbeidere. Ærlige og konsekvente personer, med selvinnsikt og åpenhet, stoler vi på og er villig til å gå de ekstra milene sammen med. De skaper en forutsigbarhet og en tydelighet i enhver organisasjon som gjør det enklere å prestere i hverdagen.

Som leder eller medarbeider, med eller uten karriereambisjoner, vær bevisst på stabilitet, motivasjon og ekte vare faktorene. Du må i alle fall overbevise oss om at du er i besittelse av disse før vi ønsker å anbefale deg overfor en av våre oppdragsgivere.

Om dette gav deg noen tips og du er interessert i å søke på en stilling, gjør det her