Ved bruk av selvhypnose i coachingen vil vi kunne forsterke ønskede endringer og ha enda mer fokus på de tingene du prioriterer å gjøre noe med. Hvordan dette gjennomføres avhenger i stor grad av hvor godt du responderer på dette.

Vi kan hjelpe deg med å finne nye måter å håndtere følelser, tanker, håp, søvn, fobier, motivasjon, selvtillit, selvfølelse, kreativitet og mål i livet

 

Ta kontakt om du ønsker å komme videre med noe av dette.

Trance er en helt naturlig tilstand som du normalt befinner deg i flere ganger i løpet av et døgn. Når du dagdrømmer, lever deg inn i en spennende film, er helt oppslukt av en arbeidsoppgave eller liknende, er du i trance.

Ofte kalles hypnosen «En forandret bevissthetstilstand». Uneståhl har foreslått at vi heller skulle kalle denne for «En alternativ bevissthetstilstand» , ettersom det er en helt naturlig tilstand. Ett at de alternativ vårt sinn kan bruke når vi har behov for det.

Gjennom  en så kallet EEG skanning kan man måle den elektriske aktiviteten i hjernen. Denne bruker en å dele inn i 4 stadier, som har med å gjøre de mønster og veier aktiviteten viser og følger. Disse 4 stadiene er:

Beta   (14-50 cycluser pr sek.)                         Normalt våken

Alfa    (8-12 cycluser pr sek.)                           Hypnose,meditasjon

Theta (4-7 cycluser pr sek.)                             Dypere hypnose, dypere meditasjon

Delta  (Mindre enn 31/2 cycluser pr sek.)        Dyp søvn

Hypnose og vitenskap

I løpet av de senere årene har man funnet og utviklet nye måter å studere hypnose på . Dette har gjort at hypnose nå er akseptert som en vitenskaplig bevist tilstand. Med PET-scanning teknikk kan man se hvordan og hvor i hjernen informasjonen prosesseres.

Spesielle undersøkelser har vist at det er spesielle mønster av aktivitet under hypnose. Forskere har gjort en hel masse spennende oppdagelser med PET-scanning under hypnose. For eksempel har man kunnet motbevise de som har sett på hypnose som ren fantasi.

Et av disse eksemplene er fra  universitetet i Ontario  hvor man studerte man 8 forsøkspersoner. De fikk alle høre på samme musikkstykke samtidig som en registrerte hjerneaktiviteten med PET-scan. De gikk gjennom dette på 4 ulike måter:

  1. Hørte på musikken i normal våken tilstand
  2. Hørte på musikken  når de hvilte
  3. Skulle med fantasien forestille seg at de hørte på musikk
  4. Under hypnose reagere på en suggesjon om at de hallusinerte at de hørte på  musikken, uten at den ble spilt.

 

Studien viste at den delen av hjernen som på engelsk heter «Right anterior cingulate cortex» var like aktiv når man hørte på musikk som når man var under hypnose og hallusinerte musikken.

Denne delen av hjernen var ikke aktiv når forsøkspersonene bare fantaserte at de hørte på musikken.

Dette og mange andre vitenskapelige forsøk har ført til at hypnose nå regnes som en virkelig enkeltstående separat tilstand. (Jfr. Tidligere hvor flere har ment at hypnose var ren skjær fantasi eller en normal respons på suggesjoner. Dette selv om en kan undre seg over at det ville krevd relativt mye energi for å la seg operere uten narkose i form av medisiner)

Hypnosens positive effekter studeres fortløpende av forskere og det kommer stadig nye observasjoner og funn. I en artikkel i «Nature» våren 2005 publiserte et Kanadisk forskerteam positive resultat på det å bedre allergier ved hjelp av hypnose.

For å vise til studier og si at noe er «dokumentert» kreves det spesielle design på studien og mange deltakere. På fagspråket innen vestlig medisin kalles de gjerne «Dobbelt blinde, randomiserte og placebokontrollerte». Det man skal være klar over at selv slike studier kan man ikke konkludere helt ut av.

Av den grunn skal en være forsiktig med å komme med absolutte antagelser slutninger på hva som er rett og galt. Forskning er viktig og riktig. Innen vestlig medisin så er en medisinsk sannhet kanskje ikke en sannhet etter 5 år, da ny viten har kommet. Slik også med hypnose og de funn som en fortløpende gjør seg. Det handler om å være åpen og samtidig fornuftig før en trekker sine slutninger på hva som er rett og galt – og hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

 

Definisjoner på hypnose

Forskjellige mennesker har gjennom historien definert hypnose på ulike måter. Ordet «Hypnose» ble skapt av den skotske kirurgen James Braid (1795-1860). Ordet kommer fra det greske ordet for søvn, ettersom Braid mente at hypnotiserte personer så ut som de sov.

Braid oppdaget ganske raskt at dette var en feiloppfattelse og at hypnose var noe helt annet. Han forsøkte i stedet å lansere ordet monoideism, men det var for sent. Hypnose var allerede et akseptert begrep. Ordet monoideismbetyr å fokusere på enda en tanke eller ide og ligger nok nærmere sannheten når det gjelder hva hypnose er.

 

Her er noen flere definisjoner:

Lars Eric Uneståhl

En tilstand med subjektive og kvalitative bevissthetsforandringer, karakterisert av en økt konsentrasjon, fordypet avkobling og en økt beredskap for å respondere på suggesjoner og hva en forestiller seg.

 

Milton H. Erickson

En tilstand av intensivert oppmerksomhet og mottakelighet, samt økt evne til å svare på en eller flere ideer.

 

Fredrik Praesto ser på hypnose som følgende:

En fullt ut naturlig tilstand av mental (og ofte fysisk) avslapping og mentalt fokus der det underbevisste lar seg påvirke og kommunisere med.

 

NB:, Jan-Ove Sjøholt jobber ikke klinisk. Det vil si at vi tar ikke imot «pasienter» eller personer som går på Psykofarmaka (Medisiner mot en eller annen Psykologisk lidelse). Om det i løpet av en prosess med Coachee, blir endringer eller en avdekker tilstander som trenger spesialistkompetanse (Lege,Psykolog & Psykiater), vil Coachee umiddelbart bli anbefalt å ta kontakt med respektivt kvalifisert personell. 

Ta kontakt for en avtale