Kroppsspråket i forbindelse med salg og kommunikasjon

For å øke sannsynligheten for at du øker din påvirkningskraft og at du blir en bedre selger eller leder, så trenger du å utvikle alle dine ferdigheter i kommunikasjon med mennesker. Kroppsspråket er sett på som meget viktig her, da undersøkelser viser at opp til 80% av all kommunikasjon foregår non-verbalt. Dette er en av flere ting en skal tenke på når en skal utvikle seg.

Dette virker begge veier ettersom du profitterer på det å kunne lese kunden eller din ansatte og forstå hva de vil på samme måte som du vet hvordan du skal fremstå for å påvirke og skape et sterkt ønske fra den andres side. Vi vil nå gå inn på det mest elementære med kroppsspråk og signaler du må være oppmerksom på.

Du kan finne mye forskning om kroppsspråk, hvor det meste av denne er gjort etter 1950. Slik sett er denne forskningen av nyere dato med tanke på hvor lenge det har vært mennesker på jorden. En ting du må være klar over når du «leser kroppsspråk» er at du leser gester i «Clustere». Det vil si at flere ting oppstår parallelt. Det å lese enkeltstående gester kan føre til at du misforstår den andres atferd eller tanker. Ved å lese «clustere» som leder i retning av det du antar, vil du bedre kunne nærme deg en forståelse av hva den andre egentlig mener.

imagesKroppsspråket kan deles inn i 5 deler:

  • Øyekontakt og bevegelse av øyebryn
  • Ansiktsuttrykk
  • Overkropp og armbevegelser
  • Benbevegelser
  • Hele kroppen

Nylig publisert forskning tyder på at det å bygge et tillitsforhold tidlig i din kommunikasjon er svært avgjørende for din suksess. I den sammenheng er lytting svært viktig.

Hør klippet om lytting her

Du kan også kjøpe en lydfil hvor du kan jobbe med ditt ubevisste når det gjelder lytting og prosessene rundt. Du finner denne her

Ta kontakt med oss her om du vil lære mer om dette, trene og utvikle dine kommunikasjonsferdigheter.