Prioritering betyr i all sin enkelhet:

å ordne etter fortrinn,

fastsettelse av rekkefølge; rangorden.

Mange mennesker har vanskelig for å prioritere da de føler at skiftende elementer i hverdagen påvirker den rekkefølge tingene skal gjøres i.

Vi i InZight kan hjelpe deg med dette i en prosess der du får enda mer innsikt i dine egne valg og du vil bli utfordret på disse.

Det er gjennom tidenes løp satt opp mange modeller om hvordan man kan prioritere på en strukturert måte. Den mest brukte er Eisenhower prinsippet, som har sett dagens lys i et utall av avskygninger og varianter. Modellen kan spores så langt tilbake som da General Eisenhower stod overfor at han ville invadere Normandie.

imgres-1

 

I denne gjennomgangen fokuserer vi på to sorterings kriterier;

  • Viktig
  • Haster

 

 

Det er utrolig enkelt å prioritere – i teorien. Du beslutter, hva du vil, hvilke oppgaver og aktiviteter som skal til for å nå målet. Disse oppgavene har topprioritet. Alle andre har det ikke.

 

Vi vet, at vi burde bruke vår tid til de viktigste oppgavene, de som bringer oss nærmere målet. Det er likevel ikke alltid, vi gjør det. Ofte arbeider vi med oppgaver, vi synes er morsomme eller interessante. Det gjør vi, selv om vi vet, at det er mer komplekse eller ubehagelige oppgaver, som vil bringe oss raskere og mer effektivt til målet.

 

Problemet er allment menneskelig. Vi gjør oftest:

  1. det vi synes er morsomt fremfor det, vi finner kjedelig
  2. det som går raskt unna fremfor det, som tar tid
  3. det som er lett fremfor det, der er vanskelig
  4. det vi kan frem for det, der er nytt
  5. det andre har pålagt oss fremfor det, vi selv har valgt
  6. det som haster fremfor det, som er viktig

 

Bak 1 ligger bl.a. motivasjon

Bak 2 ligger bl.a. ønsket om hurtige resultater

Bak 3 ligger bl.a. angsten for å gjøre feil

Bak 4 ligger bl.a. angsten for det ukjente

Bak 5 ligger bl.a. manglende evne til å si «nei»

Bak 6 ligger bl.a. dårlig planlegging

priority

Bak alle punktene ligger mangel på prioritering.

Utfordringen er bl.a., at viktige ting ikke alltid skal gjøres i dag eller denne uken. Ting som haster derimot skal oftest gjøres nå. Hvis hele dagen blir fylt med ting, som haster, blir de viktige tingene til slutt også veldig hastende.

 

Lyst til å lære mer? Ta kontakt med oss her