En fobi (fra phóbos, som betyr «frykt» eller «sykelig frykt») er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det fryktede stimulus. Når frykten er utenfor egen kontroll, og hvis frykten forstyrrer dagliglivet, kan kriteriene for en diagnose på en av angstlidelsene være oppfylt.

Fobier forklares innen læringspsykologi med det somkalles nøytrale-, ubetingede-, og betingede stimuli, som utløser enten betingede eller ubetingede responser. Et eksempel kan være en person som blir angrepet av en hund (det ubetingede stimulus) som reagerer med frykt (en ubetinget respons). Når dette skjer, vil det ubetingede stimulus (at en ble angrepet av hunden) bli betinget (lært), og til dette nå betingede stimulus vil en utvikle en betinget reaksjon. Dersom hendelsen har fått sterk nok betydning for denne bestemte personen, vil han eller hun utvikle en frykt, eller i noen tilfeller en irrasjonell frykt, for alle hunder. Ref; Wikipedia

Viser alle 3 resultater

Å komme over frykten for å mislykkes

kr 89,00

En lydfil der du i ro og mak kan jobbe med dine indre prosesser rundt det å lykkes med en oppgave, et prosjekt, din egen utvikling og din tro på deg selv. Bruk lydsporet igjen og igjen for å installere denne tankegangen hos deg selv slik at det blir en del av din naturlige væremåte.

Bli kvitt din tannlegeskrekk NÅ!!

kr 89,00

Når du bruker nedlastingen «Bli kvitt din tannlegeskrekk NÅ» så vil du oppleve at ditt neste besøk hos tannlegen ikke kommer til å inneholde de fryktene og redselen du tidligere har hatt. Den mest vanlige tingen folk sier er; «Jeg visste ikke om jeg fremdeles kom til å bli redd, men i det jeg kom dit, så var jeg heller ikke det.»

Enkelt og greit så inneholder denne nedlastingen en effektiv metode for at ditt ubevisste sinn skal forholde seg avslappet og ubekymret til tannleger. Dette til forandring fra den tidligere frykten og redselen du hadde.

Komme over frykten for edderkopper

kr 89,00

Edderkopp

En ressurs for deg som er redd for edderkopper. Ved å bruke denne lydfilen vil du få innsikt i hvordan du kan slutte å bli redd for edderkopper og få et avslappet forhold til disse.