”Det finnes ingen snarvei til suksess og de beste selgerne er de som til enhver tid har mange relevante salgsaktiviteter og kombinerer dette med høy kvalitet i salget. Det er blant disse vi snakker om eliteselgerne i din bedrift!.»

Hvorfor salgstrening?

Årsaken til at vi trenger trening er at vi mennesker faller inn i “gamle vaner”, vi er ikke alltid like gode til å analysere oss selv, samtidig som at treningen til enhver tid vil holde oss ”i form” og helst gjøre oss enda bedre. Som idrettsutøvere vil dedikert trening legge fundamentet for å oppnå våre mål og delmål.

Å utvikle varig gode prestasjoner krever et intensivt trenings program på minimum 6 mndr. til et år der vi kontinuerlig jobber med, måler, skaper og utvikler prestasjonene i alle lag. Det finnes ingen snarvei til suksess
Vi tror på praktiske treninger der overvekten av øvelsene er case – fra din egen hverdag og rollespill med feedback trening og prestasjonsmåling.
I vårt arbeid med å hjelpe din bedrift til å selge mer vil vi initialt ha en foranalyse hvor vi lærer deres område å kjenne

Våre innfallsvinkler

Være i riktig tilstand – forstå viktigheten av dette og evne å sette seg i denne tilstanden

Mental trening/Mestring – egenprogrammering og visualiseringsteknikker – Forstå hvordan kroppsspråket fungerer og påvirker andre – utvikle eget kroppsspråk

Aktiv jobbing med å utvikle og gå ut av sine egne komfortsoner

Salgssamtalens 6 faser.
1. Forberedelsesfasen (Hva du må ha på plass før du møter kunden?)
2. Innledningsfasen: Hvordan skape riktig kontakt og fokusert dialog?
3. Behov & sonderingsfasen; Behovsanalyse. Riktig spørreteknikk.
4. Gi en verdifull løsning (Å selge inn)
5. Avtal videre aktivitet (Din avslutning)
6. Etter-møte aktiviteter – Hva gjør vi i det vi forlater kunden?

Om ønskelig DiSC salgsprofil på hele teamet

I tillegg kan vi også trene på
Innvendinger og innvendingshåndtering.
Presentasjonstrening – hvordan gjøre et riktig inntrykk på forsamlingen?
Hvordan skape gode energier i møtet?
Kroppsspråket – Vit hvordan andre leser deg – og hvordan du kan lese andre.

Trene – Trene – Trene

Alt knyttet til ditt eller din bedrifts behov og ønske om nytteverdi.

Ta kontakt slik at vi kan avdekke dine behov for trening og tilpasse denne slik at det blir av størst mulig nytteverdi.

Pris: Avhengig av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid ; Produkt og tjeneste tilpasses til hver kunde etter behov.

[pdf-embedder url=»https://inzight.no/wp-content/uploads/2017/09/7-DiSC-i-Salg-InZight-eksempelkopi.pdf» title=»7-DiSC i Salg – InZight eksempelkopi»]

Ta kontakt for en avtale