Slangefobi (ophidiophobia) er angst for slanger

Hvorfor er vi så redde for slanger?

Spørsmålet er absolutt ikke nytt, og i de siste tiåra har mange forskere gjort mye for å finne ut mer om saken. Flere av undersøkelsene som er gjort, antyder at vi er forbausende gode til å få øye på slanger som gjemmer seg blant andre figurer.

Men hvorfor?

En av hypotesene er at vi rett og slett har utviklet en medfødt tendens til å frykte krypene, og dermed en egen evne til å kjenne dem igjen.

Har det å holde seg unna slanger vært så viktig for overlevelsen, at forfedrene våre utviklet en innebygd skrekk? Eller er frykten bare tillært?

Fobi

Ta kontakt om du skulle ønske personlig oppfølging i forbindelse med slangefobi og bli kvitt denne. InZight har lang erfaring og gode resultater å vise til i slike prosesser.

Klikk her for å komme i kontakt med oss