Alle har et «Hvorfor»

Vet du hva ditt er – og hvilken betydning vil det ha for deg å vite mer om dette?

Ta kontakt for å bestille onlinekurset som ved siden av Coaching fra InZight hjelper deg til å finne ditt hvorfor.  «Hvorfor» oppdagelsestreningen vil ha en total tid på 7-10 timer i tillegg til coachingen som  du får fra Jan-Ove Sjøholt. I onlinetreningen vil Simon Sinek fungere som en videoguide for deg fra steg til steg. Du vil oppdage, lære å formulere, finstille og få ditt «Hvorfor» frem i lyset.

Den første delen av treningen vil du gjennomføre helt på egen hånd online. Vi i InZight vil følge din prosess, uten å kunne se detaljene i hva du gjør. For å få til endring, viser forskning at en må gjøre litt hele tiden. Det er slik denne treningen er lagt opp – og at endringene skal komme over tid.

Du vil ha behov for å ha en «buddy» når du gjennomfører denne treningen. Hør podcasten som forklarer litt mer om dette, slik at du vet hva og hvem du kan spørre for å støtte deg i prosessen.

 

The Golden Circle

Hva; Alle mennesker på jorden vet Hva de gjør (Dette er din jobb tittel, funksjon, produktene du selger eller tjenestene du tilbyr)

Hvordan; Noen mennesker vet Hvordan de gjør det (Dette er tingene du gjør som gjør deg spesiell eller skiller deg fra andre)

Hvorfor; Veldig få mennesker vet Hvorfor de gjør hva de gjør (Hvorfor er ikke det å tjene penger, det er et resultat. Hvorfor er hensikten, bakgrunnen eller det du tror på.) Ditt – Hvorfor er den ene og store grunnen til at du eksisterer.

 

Hva er en «Hvorfor» – uttalelse?

Ditt hvorfor gir deg klarhet, mening med og retning på livet. Det vil gi deg et filter som kan hjelpe deg hver eneste dag med beslutninger og klarhet i livet. En «Hvorfor uttalelse er en setning som dekker ditt unike bidrag til livet og det du står for. Bidraget er ditt aktive «Hvorfor», og  påvirkningen er den tilstanden du ønsker verden rundt deg skal sitte igjen med. I sammen så er dette komponenter som skaper helheten for deg og de rundt deg.

 

Pris på treningen som inkluderer «Onlinekurset» (7-10 timer) Oppfølging og Coaching fra Jan-Ove Sjøholt (Internasjonalt Sertifisert Coach) 3 x 1,5 timer (F2F eller via Zoom web) 8990.-

 

You are allowed