Er du forberedt dersom en av dine nøkkelansatte slutter i morgen?

Vi arbeider i strategisk samarbeid med våre kunder for å finne og utvikle dyktige kandidater til forskjellige nivåer og posisjoner innad i deres organisasjon. Kampen om de dyktigste medarbeiderne har blitt et viktig konkurranseparameter.

Er vi en attraktiv arbeidsgiver?

Hvorfor være forberedt?

Se for deg at en av dine toppledere sa opp imorgen. Hvor stort er kompetansegapet de etterlater seg? Hvordan vil dette påvirke yteevnen og motivasjonen til andre ansatte og lederteamet?

Hvor lang tid ville det tatt å ansette en god erstatter? For ikke å nevne tiden det tar å lære opp etterfølgeren som blir ansatt. Det kan også forstyrre fokuset til andre ansatte dersom de må ta på seg ekstra arbeid og ansvar i mellomtiden. Påvirkningen på hele bedriften kan bli enorm og kostbar.

Så, hvordan kan du være bedre forberedt? Du kan implementere en bemanningsstrategi som en del av hele forretningsplanen din, og denne bør dekke mye mer enn en oppsigelse og en erstatter.

En bemanningsstrategi omfatter:
 • Å identifisere høyt presterende ansatte med et potensiale til å ta på seg mer ansvar
 • Å kunne gi utviklingsmuligheter til de som viser et potensiale til å gå inn i høyere stillinger
 • Å hjelpe ledelsen i å utvikle fremtidige ledere
 • Å gjøre bedre ansettelses- og forfremmingsvalg basert på data om de ansatte
 • Å ta bedre vare på nøkkelmedarbeidere, blant annet gjennom forpliktelse og tilfredshet
 • Å møte de ansattes forventninger gjennom deres karriere med støtte til deres utvikling
 • Å redusere rekrutteringskostnader
 • Å planlegge for fremtidige oppsigelser og perioder med manglende tilgang på kompetanse

Din bemanningsplan ivaretar og utvikler dine eksisterende ansatte, som sikrer at du har en rekke dyktige kandidater som er forberedt på forfremmelser inn i enda mer utfordrende roller når behovene oppstår. Dette krever at man videreutvikler ansatte i alle ledd av virksomheten, ikke kun de på toppen.

Mange tiltak kan du implementere umiddelbart:
 • Rekrutter kandidater som deler samme visjon og mål som virksomheten
 • Skap gode holdninger blant ledelsen i bedriften
 • Belønn ledere og høytytende for å sørge for at de føler seg verdsatt
 • Begynn utvikling av ansatte mens de ennå er talenter
 • Skissér en tydelig strategi for erstatningsprosessen
 • Vurder å ha en eller to ‘back up’-ansatte som kan fylle nøkkelroller internt i bedriften til enhver tid
Bemanningsplanlegging handler om mer enn å peke ut fremtidige ledere og spesialister. Det krever også å implementere en detaljert handlingsplan.

Her er noen tips:

 1. Begynn med å identifisere områder og roller som er viktige for din virksomhets suksess. Her har lederteamet en av de viktige rollene.
 2. Vurder områder som kan være viktige for virksomhetens fremtidige suksess, for eksempel: Sjekk om det er eksterne faktorer/ teknologiske fremskritt som kan påvirke din virksomhet.
 3. Identifiser ferdigheter, kunnskap og erfaring som kreves, og finn ut om noen av dine nåværende ansatte allerede kvalifiserer til disse.
 4. Undersøk om det finnes kurs som kan hjelpe med å utvikle eventuell manglende kompetanse.
 5. Analyser dine ansattes personlighetsdata for å identifisere potensielt høytytende personer.
 6. Få oversikt over hvilke ansatte som utviser lidenskap/ engasjement og med ambisjoner om å ta større ansvar i virksomheten.
 7. Vurder hva som motiverer dine ansatte, hva som holder dem i gang og hvilken type leder de passer med. Gjør deretter de nødvendige endringene for å tilpasse deg de ansattes preferanser.
 8. Gjennom disse vurderinger er du nå på vei til å legge en plan for å opparbeide kvalifiserte ansatte som kan ta over viktige roller etter hvert som de blir ledige.

Dette burde være en løpende prosess som sørger for at du aldri går tom for talenter. Din talentstrategi vil også hjelpe deg med å holde de ansatte engasjert, fordi mennesker motiveres når de ser muligheter for personlig og profesjonell utvikling.

Våre verktøy i forbindelse med ansettelsesprosesser