TEAMUTVIKLING – KOMMUNIKASJON – FORSTÅ  EGEN ATFERD

InZight´s fokus for å utvikle din bedrift og deg som leder

Hva er de mest kritiske utfordringer i din virksomhet?
Hvordan kan våre verktøy og kompetanse synliggjøre og utvikle potensialet for deg og din virksomhet?
Hvilken nytte kan dette gi og hvilken merverdi gir dette i din virksomhet?
InZight  bruker Everything DiSC® verktøy for innsikt i, og forståelse for egen, og andres atferd i ulike situasjoner. Verktøyene benyttes for lederutvikling, strategiprosesser og trening på tilpasning av egen atferd, og kommunikasjon i møte med andre mennesker.

Everything DiSC® fra Wiley brukes i mer enn 70 land, og finnes på 32 språk.
Verktøyet er tilpasset og kvalitetssikret for norsk språk og kultur.

Everything DiSC® inneholder en rekke verktøy relatert til bevisstgjøring om, og trening på effektiv atferd og kommunikasjon:

  • Everything DiSC® er et refleksjonsverktøy for innsikt i og forståelse for egen,
    og andres atferd i ulike situasjoner.
  • Verktøy for trening på tilpasning av egen atferd,
    og kommunikasjon med andre mennesker i ulike situasjoner.
  • Verktøyet benyttes bl.a.  i forbindelse med utviklingsprosesser,
    der formålet er å oppnå en mer effektiv atferd og kommunikasjon  i en bestemt situasjon/rolle.
  • Bruksområder: medarbeidersamtaler, egenutvikling, selvinnsikt, lederutvikling. teamutvikling, salgstrening, kundebehandling, konfliktforebygging /håndtering, rekruttering, organisasjonskultur, kulturforståelse, kommunikasjons og atferdstrening, karriereutvikling, strategiarbeid, kompetanseutvikling, omdømmebygging, verdiimplementering og coaching

 

InZight leverer nå også «The Five» . Klikk på lenken for å vite mer.

the-five-2

Kontakt oss for en avtale